Bez uszczerbku dla postanowień art. 15 ogólnych warunków sprzedaży, Komisja Europejska przyznaje konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w trybie online, zgodnie z art. 14 § 1 Online Dispute Resolution (ODR) na jednej z jej platform. Platforma ( http: // ec .europa.eu / konsumenci / odr ) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować dotrzeć ugód sądowych w sporach wynikających z zakupów online i umów serwisowych.

Za pośrednictwem platformy ODR konsument może przesłać skargę dotyczącą umowy zawartej online z firmą Scarpe Diem srls i aktywować procedurę rozstrzygania sporów online. Adres e-mail akceptanta, który ma zostać uwzględniony w skardze, to info@jacobuscalzature.it.

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy zostanie przekazana do Izby Gospodarczej Arezzo i rozwiązywane zgodnie z zasadami przyjętymi przez pojednawczymi nim.

Jeśli któryś z roszczeń przed zwykłym organem sądowym, jurysdykcja jest to, że od konsumenta, obowiązkowe miejsce zamieszkania lub planowym zamieszkania na podstawie art. 33, ust. 2, lett. u) Dekretu Legislacyjnego 206/2005.

odr

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.